Marie-koti, Lahti

Lahden Diakoniasäätiön vuonna 1992 valmistunut Teemuntalon Marie-koti oli maamme ensimmäinen ympärivuorokautista muistisairaiden hoitoa antava yksikkö. Remontissa Marie-kodin tilat uusittiin vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Suunnittelussa otettiin huomioon muistisairaiden erityistarpeet ja värejä käytettiin helpottamaan asukkaiden tilan hahmottamista.

Muistisairaat kaipaavat aistiärsykkeitä ja heitä varten toteutettiin kosketteluseiniä, joita saa ihan luvan kanssa koskettaa. Samoin tiloissa on koivu- ja tähti seinämaalaukset, joiden rosoista pintaa saa sivellä.